Met humor

We vinden het belangrijk dat deelnemers met plezier naar onze trainingen gaan.

Wij zetten plezier en een ontspannen sfeer voorop. De trainers en trainingsacteurs houden de deelnemers in een humorvolle setting een spiegel voor. De deelnemers kunnen daardoor veelvuldig try-outen met hun gedrag.

We horen wel eens dat een trainingsacteur wordt gezien als antagonist, iemand die tegenwerkt. Bij ons is dat zeker niet het geval. Deelnemers zullen ervaren dat de trainers en trainingsacteurs vooral een hulpmiddel zijn en geen obstakel.

Oefenen in een veilige omgeving

Als communicatie op de spits gedreven wordt, kan het bijzonder spannend worden voor een deelnemer.

Het mag in een trainingssetting nooit de bedoeling zijn dat we over iemands grenzen gaan. Als iemand teveel spanning ervaart kan hij niks meer leren.

Bij ons staat veiligheid dus altijd voorop. We leggen alles uit, we bereiden de situatie voor en we geven de deelnemer de regie. Zodat mensen altijd in controle blijven en op een fijne en ontspannen manier kunnen leren. Natuurlijk moeten we de grens kunnen opzoeken, want dat is juist de plek waar het interessant is, maar een deelnemer bepaalt zelf wanneer het genoeg is.

Onze trainingen vinden in het hier en nu plaats, op de vloer.

We willen mensen spiegelen, bewust maken en vaardigheden aanleren. Daar past geen college met een uitvoerige powerpointpresentatie bij.

Zeker wanneer deelnemers met name praktisch opgeleid zijn, werkt het contraproductief om ze lang te laten luisteren. We zetten mensen aan het werk, in hun rol. Soms is het nodig om enkele principes samen te vatten. Dat gaat uitstekend op een flip-over of een enkele slide.

Onze trainingen laten zien dat je met ander, nieuw gedrag andere effecten bereikt. Dat collega’s gemakkelijker kunnen bespreken wat hun dwars zit, dat conflicten niet in de coulissen verscholen blijven.

Het zou onrealistisch zijn als wij beloven dat het oude gedrag na onze trainingen nooit meer opspeelt. Gedragspatronen doorbreken kost tijd. Wij brengen het in een stroomversnelling, maar wij adviseren om daarna als werkgever veel te investeren in intervisie en terugkommomenten.